Opleiding

We delen graag onze kennis met u.

 Bij de levering van een nieuw brandweervoertuig hoort dus een gedegen opleiding voor de uiteindelijke gebruikers. Ook tijdens de levenscyclus van uw voertuig kan u bij ons terecht voor noodzakelijke herhaalopleiding, bv. voor nieuwe brandweerlui. 

Vanassche Services biedt diverse kwaliteitsvolle opleidingen aan in eigen leslokalen die uitgerust zijn met het nodige didactisch materiaal. De opleiding tot pompbedienaar is daar een voorbeeld van.